fbpx
LEAN MANAGEMENT

Szkolenie: Lean Management

optymalizacja procesów, podnoszenie jakości, maksymalizacja wartości organizacji

Warszawa. XII. 2019

Zarządzanie w stylu Lean Management to model i kultura organizacji, kompetencje liderów i pracowników oraz zaangażowanie i zrozumienie wizji i celów przedsiębiorstwa przez wszystkich tam zatrudnionych. To wszystko może być realizowane w oparciu o sprawdzoną metodologię, zasady i procedury. Znajomość zasad zarządzania, motywacja, delegowanie zadań oraz komunikacja zewnętrzna i wewnętrzna to droga do sukcesu. Prawidłowo zastosowany Lean Management i Lean Manufacturing to  znakomite narzędzia optymalizujące, a nie tylko cięcie kosztów.

Warunki udziału:
850 zł brutto (przedsprzedaż r.)
1150 zł brutto (cena regularna)
* Przy rejestracji min. 2 os. z jednej organizacji możliwy rabat.

Lokalizacja szkolenia: Centrum konferencyjne Golden Floor Plaza;  Al. Jerozolimskie 123A, Warszawa  Piętro XV

sala golden floor2

Informacje o szkoleniu:

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z modelem zarządzania w stylu lean management. Uczestnicy zapoznają się z kluczowymi narzędziami wykorzystywanymi w zarządzaniu w filozofii lean.  Będą wiedzieć jak wdrażać filozofię LEAN w organizacji transportu i dystrybucji.  Uczestnicy będą wiedzieć jak przygotować mapowanie procesu a tym samym zdefiniować i „walczyć” z „wąskimi gardłami”  i czynnikami  generującymi  straty.  Będą potrafili  nowatorsko podejść do rozwiązania problemów w oparciu o koncepcję Team Problem Solving  i dostępne narzędzia diagnostyczne.

Korzyści ze szkolenia

 1. Poznanie zasad przeorganizowania transportu, magazynu oraz produkcji i sprzedaży aby efektywność transportu i dystrybucji była największa,
 2. Zdobycie kompetencji w zakresie komunikacji i rozwiązywania problemów,
 3. Wiedza o procesie a tym samych oczekiwaniach w stosunku do samego siebie ale też współpracy z przełożonymi i współpracownikami,
 4. Wiedza jak ważne jest zaangażowanie załogi i postawa każdego pracownika w kontekście celów przedsiębiorstwa,
 5. Poznanie sposobów na wykrycie i na eliminację marnotrawstwa,
 6. Poznanie nowoczesnych narzędzi i metod, usprawnień i optymalizacji,

 

Dlaczego warto? Tematyka i program 

 

W czasie szkolenia uczestnicy dowiedzą się:

 1. Jak zrozumieć a następnie wdrażać filozofię LEAN w organizacji transportu i dystrybucji,
 2. Jak zacząć od likwidacji strat i czynności spowalniających tzw MUDA
 3. Jakie są narzędzia Lean Management i Lean Manufacturing (szczupłego wytwarzania) również narzędzi skracających czynności nie dostarczające VSM czas załadunku, oczekiwanie, przygotowanie i wydawanie dokumentów itd.),
 4. Jak rozpocząć od rzeczy podstawowych czyli zarządzania obszarem stanowisk przepływów – 5S (6S),
 5. Jak przygotować mapowanie procesu a tym samym zdefiniować i „walczyć” z „wąskimi gardłami” i czynnikami  generującymi  straty,
 6. Jak przygotować prawidłowo mapę VSM Value Stream Mapping,
 7. Jak nowatorsko podejść do rozwiązania problemów w oparciu o koncepcję Team Problem Solving i inne narzędzia diagnostyczne,
 8. Jak wprowadzić standaryzację pracy wg właściwych  zasad, procedur i instrukcji,
 9. Jak w procesie doskonalenie wykorzystać dane wymagane umowami czyli Customer Service Level
 10. Jak wdrożyć  filozofię doskonalenia czyli „zmiany na lepsze- Kai Zen”
 11. Jak w ramach doskonalenia unikać błędów (YOKE POKE), redukować czas przygotowawczy SMED i optymalizować strumień przepływu JIT (Just In time) oraz formalizować przepływy wg KANBAN , wskaźnik OEE

Trener – Praktyk Logistyk. Menedżer /Ekspert w zakresie zarządzania logistyką, dystrybucją, customer service i eksportem.

Brak terminów. Zapisz się na listę oczekujących poprzez formularz kontaktu w zakładce obok.

Masz pytania?

dane:

email:

kontakt/@/akademialogistykow.pl

Telefon

575 208 308

Social Media

Wiadomość

Lokalizacja:

Biuro

Domaniewska 247, Warszawa

Szkolenia
Golden Floor Plaza, Jerozolimskie 123A

Zmieniamy Supply Chain
na lepszy!

Realizujemy specjalnie zaprojektowane, dedykowane i eksperckie programy szkoleniowe z zakresu: logistyki, produkcji i łańcucha dostaw.