fbpx
Incoterms 2020

INCOTERMS 2020.

Warszawa. 29.06.2020 - edycja II

Zmiany w INCOTERMS 2020 mają zredukować problemy interpretacyjne i zapewnić zgodność z kodeksem celnym Unii Europejskiej. Celem szkolenia jest szczegółowe przedstawienie projektowanych zmian oraz rekomendacja praktycznego zastosowania INCOTERMS 2020.

Warunki udziału: Warszawa. 29.06.2020
890 zł brutto (rejestracja do 12.06.2020 r.)
1150 zł brutto (rejestracja od 13.06.2020 r.)
* Przy rejestracji min. 2 os. z jednej organizacji możliwy rabat.1

Lokalizacja szkolenia: 

Golden Floor
Warszawa

sala golden floor2

Informacje o szkoleniu:

Cel szkolenia: 
1) Przekazanie informacji o najnowszej wersji Incoterms® 2020, ich nowej strukturze wewnętrznej, zmianie kolejności i nazwy reguł, różnicach w stosunku do Incoterms® 2010 oraz o zasadach prawidłowego i bezpiecznego stosowania  reguł w kontraktach handlowych. 
2) Analiza poszczególnych reguł Incoterms® 2020, w kontekście podziału obowiązków, kosztów i ryzyka związanego z dostawą towaru między sprzedającym i kupującym.
Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie:
  • Krótka historia Incoterms;
  • Incoterms 2020 a umowa sprzedaży (pojęcia dostawa, własność, ryzyko);
 2. NOWOŚCI i RÓŻNICE w Incoterms® 2020:
  • Nowy obszerny Wstęp, który kładzie większy nacisk na dokonanie właściwego wyboru;
  • Uaktualnione Noty Wyjaśniające przed każdą regułą;
  • Dodany nowy „horyzontalny” układ artykułów;
  • Zmiana kolejności artykułów nadająca dostawie i ryzyku wyższą rangę (odpowiednio: A2/B2 zamiast A4/B4 i A3/B3 zamiast A5/B5);
  • Konosamenty z adnotacją „on board” w FCA;
  • Różne poziomy ochrony ubezpieczeniowej w CIP (ICC A) i CIF (ICC C);
  • Zmiana inicjałów DAT na DPU i zmiana kolejności DAP i DPU;
  • Przewóz własnymi środkami transportu w FCA, DAP, DPU i DDP;
  • Koszty i ich usytuowanie (A9/B9 zamiast A6/B6);
  • Włączenie wymogów związanych z bezpieczeństwem w zakres obowiązków dotyczących przewozu i kosztów (A4/B4 i A9/B9).
 3. Analiza i omówienie 11 reguł Incoterms® 2020 oraz zmian w poszczególnych regułach, ze szczególnym uwzględnieniem podziału obowiązków, kosztów i ryzyka między sprzedającym i kupującym;
 4. Analiza błędów, które mogą być popełnione przy stosowaniu reguł Incoterms® 2020:
  • brak informacji o wersji Incoterms;
  • negatywne konsekwencje związane z brakiem określenia punktu dostawy;
  • błędne stosowanie reguł FOB, CFR i CIF w transporcie kontenerowym;
  • możliwe konsekwencje finansowe wskutek błędnej interpretacji reguł C.
 5. Incoterms® 2020 w kontraktach handlowych:
  • Czy stosować w kontraktach reguły Incoterms® 2020?
  • Którą regułę wybrać?
  • Jak czynniki należy wziąć pod uwagę w procesie decyzyjnym?
 6. Dokumenty i informacje wymagane od stron kontraktu w Incoterms® 2020.
 7. Incoterms® 2020 a umowa spedycji i umowa przewozu.
 8. Ubezpieczenie towaru w drodze w Incoterms® 2020.
 9. Warsztaty (rozwiązywanie w grupach case’ów)
 10. Podsumowanie (dyskusja podsumowująca, pytania, odpowiedzi).

TRENER: Jarosław Hermanowski,

Jest jedynym w Polsce trenerem Incoterms akredytowanym przez Międzynarodową Izbę Handlową w Paryżu.
Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS, jest członkiem Polskiego Narodowego Komitetu Międzynarodowej Izby Handlowej oraz niezależnym konsultantem, trenerem i wykładowcą, współpracującym z licznymi organizacjami, instytucjami i firmami szkoleniowymi. Specjalizuje się m.in. w szkoleniach in company dla kadry zarządzającej, handlowców oraz pracowników działów logistyki i spedycji.
Jarosław Hermanowski,  regularnie publikuje w prasie fachowej m.in: „Rynki Zagraniczne”, „Handel Zagraniczny”, „Prawo Przedsiębiorcy”, „Poznański Magazyn Targowy” i inne.Jego dotychczasowy dorobek to książki i publikacje z zakresu handlu zagranicznego:

 • „Poradnik samodzielnego importera” (1991, 1994),
 • „Przedstawicielstwo, agent, komisant, dystrybutor w obrocie międzynarodowym” (1992,1993),
 • „Poradnik importera” (1995),
 • „Handel Zagraniczny. Poradnik” (1994, 1995, 1996,1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2004, 2006, 2008),
 • „Konwencja NZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Komentarz” (1998),
 • „Umowy sprzedaży i dostawy w obrocie międzynarodowym” (1999), „Incoterms 2000″ (tłumaczenie)  
 • „Incoterms 2000 – Komentarz” (2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2008),
 • „Umowa Modelowa MIH międzynarodowej sprzedaży” (2004) (tłumaczenie),
 • „Umowa modelowa MIH międzynarodowej agencji handlowej” (2005)(tłumaczenie),
 • „Umowa modelowa MIH międzynarodowej dystrybucji” (2005)(tłumaczenie),
 • „Incoterms 2010” (2010)(tłumaczenie),
 • „Incoterms 2020” (2019)(tłumaczenie)

Masz pytania?

dane:

email:

kontakt/@/akademialogistykow.pl

Telefon

575 208 308

Social Media

Wiadomość

Lokalizacja:

Biuro

Domaniewska 247, Warszawa

Szkolenia
Golden Floor Plaza, Jerozolimskie 123A

Zmieniamy Supply Chain
na lepszy!

Realizujemy specjalnie zaprojektowane, dedykowane i eksperckie programy szkoleniowe z zakresu: logistyki, produkcji i łańcucha dostaw.