fbpx
Incoterms 2020

SZKOLENIE Incoterms 2020. Formularz zapisu

Incoterms 2020® - najnowsza wersja. Jak je rozumieć, stosować i nie popełniać błędów!

Szkolenie stacjonarne: 29.06.2020

Warunki udziału:
890 zł brutto (rejestracja do 12.06.2020 r.)
1150 zł brutto (rejestracja od 12.06.2020 r.)
* Przy rejestracji min. 2 os. z jednej organizacji możliwy rabat.

Lokalizacja szkolenia.

Centrum Konferencyjne Golden Floor Warszawa

Golden floor Warszawa

Formularz zapisu

* Oświadczam, że przyjmuję wszystkie zobowiązania Zamawiającego, powstałe w wyniku niniejszego zamówienia.

Zamawiający zobowiązuje się do dokonania przedpłaty za zamówione usługi na wskazany przez Organizatora rachunek bankowy 65 1950 0001 2006 0066 0823 0002.
Uczestnictwo w szkoleniu możliwe jest wyłącznie po uregulowaniu wszystkich zobowiązań finansowych wobec Organizatora, nie później niż na 3 dni przed wydarzeniem.  W przypadku rezygnacji z udziału Zamawiający zobowiązuje się do dokonania zapłaty całości kwoty zgodnej z niniejszym zamówieniem. Faktura za zamówione usługi zostanie wystawiona w terminie do 7 dni od dnia wykonania usługi. 
Niestawienie się zamawiającego lub osób przez niego wskazanych do odbioru usługi, będącej przedmiotem umowy, nie zwalnia z zapłaty. 
Polityka prywatności: http://akademialogistykow.pl/polityka-prywatnosci/

Zmieniamy Supply Chain
na lepszy!

Realizujemy specjalnie zaprojektowane, dedykowane i eksperckie programy szkoleniowe z zakresu: logistyki, produkcji i łańcucha dostaw.