fbpx
Incoterms 2020

INCOTERMS 2020 - zapis na szkolenie

Warszawa. 16 Marca 2020

Warunki udziału:
850 zł brutto (rejestracja do 14.02.2020 r.)
1150 zł brutto (rejestracja od 15.02.2020 r.)
* Przy rejestracji min. 2 os. z jednej organizacji możliwy rabat.1

Lokalizacja szkolenia: Centrum konferencyjne Golden Floor Plaza;  Al. Jerozolimskie 123A, Warszawa SALA C2 – 14 piętro

sala golden floor2

Formularz zapisu

* Oświadczam, że przyjmuję wszystkie zobowiązania Zamawiającego, powstałe w wyniku niniejszego zamówienia.

Zamawiający zobowiązuje się do dokonania przedpłaty za zamówione usługi na wskazany przez Organizatora rachunek bankowy 65 1950 0001 2006 0066 0823 0002.
Uczestnictwo w szkoleniu możliwe jest wyłącznie po uregulowaniu wszystkich zobowiązań finansowych wobec Organizatora, nie później niż na 7 dni przed wydarzeniem.  W przypadku rezygnacji z udziału Zamawiający zobowiązuje się do dokonania zapłaty całości kwoty zgodnej z niniejszym zamówieniem. Faktura za zamówione usługi zostanie wystawiona w terminie do 7 dni od dnia wykonania usługi. 
Niestawienie się zamawiającego lub osób przez niego wskazanych do odbioru usługi, będącej przedmiotem umowy, nie zwalnia z zapłaty. 
Polityka prywatności: http://akademialogistykow.pl/polityka-prywatnosci/

Zmieniamy Supply Chain
na lepszy!

Realizujemy specjalnie zaprojektowane, dedykowane i eksperckie programy szkoleniowe z zakresu: logistyki, produkcji i łańcucha dostaw.