fbpx

Zmieniamy Supply Chain
na lepszy!

Realizujemy specjalnie zaprojektowane, dedykowane i eksperckie programy szkoleniowe z zakresu: logistyki, produkcji i łańcucha dostaw.

Nasz cel:

Uczymy się przez całe nasze życie. Najważniejsze aby mieć poczucie że uczymy się od zawodowych i biznesowych autorytetów.
Największa frustracja – poczucie straconego czasu…

Robimy wszystko aby dawać Wam wyjątkowe, merytoryczne, zaawansowane i profesjonalne szkolenia!

Dajemy Wartość!

Projektując nasze szkolenia, konsultowaliśmy je zarówno z doświadczonymi metodykami ale przede wszystkim z praktykami biznesowymi. Materiały przekazywane przez trenerów dają możliwość praktycznych wdrożeń jeszcze przez wiele miesięcy po szkoleniu.

Gwarantujemy wysoką jakość materiałów, doświadczonych trenerów i aktualną wiedzę. Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat z potwierdzeniem uzyskanej wiedzy.

Oprócz wiedzy i materiałów przekazanych w czasie szkolenia każdy uczestnik dostaje pakiet dodatkowych informacji i wiedzy do samodzielnej pracy po szkoleniu.

Uczestnicy naszych programów mają dostęp do zamkniętych grup dyskusyjnych gdzie mogą dodatkowo przedyskutować omawiane materiały.

Najbliższe szkolenia

Incoterms 2020

Incoterms 2020.
Warszawa. 16.03.2020

II Edycja: INCOTERMS 2020. Planowane zmiany INCOTERMS 2020 mają zredukować problemy interpretacyjne i zapewnić zgodność z kodeksem celnym Unii Europejskiej. Celem szkolenia jest szczegółowe przedstawienie projektowanych zmian oraz rekomendacja praktycznego zastosowania INCOTERMS 2020.

Ciągłość działania w Logistyce i Transporcie

Ciągłość działania w Logistyce i Transporcie. 17.04.2020 Warszawa

Ciągłość działania BCM to zdolność reagowania w taki sposób, by móc kontynuować działalność biznesową organizacji. Szkolenie pozwala poznać problematykę ciągłości działania, przygotowania organizacji na kryzysowe sytuacje w zarządzaniu.
To jedno z najpoważniejszych wyzwań, jakie spotyka każdą organizację której kluczowym ogniwem jest Logistyka, Transport, Spedycja. Intensywne szkolenie, praktyczne przypadki, utrzymania i aktualizacji planów ciągłości działania w organizacjach z obszaru TSL: Transport, Spedycja.

Palety EUR szkolenia identyfikacja segregacja zarzadzanie

Zarządzanie paletami w firmie

Celem szkolenia jest aktualizacja i systematyzacja wiedzy w zakresie zarządzania obrotem paletowym w przedsiębiorstwie. W czasie szkolenia omawiane jest rynek paletowy, rodzaje palet i kryteria ich segregacji. Uczestnicy będą zapoznani ze zmianami w klasyfikacji i poznają najnowsze zmiany prawne w tym obszarze. Każdy uczestnik szkolenia zdobędzie niezbędne kompetencje w zakresie segregacji, oceny, identyfikacji i klasyfikacji palet.

LEAN MANAGEMENT

Lean Management: optymalizacja procesów, jakości, maksymalizacja wartości organizacji

Zarządzanie w stylu Lean Management to model i kultura organizacji, kompetencje liderów i pracowników oraz zaangażowanie i zrozumienie wizji i celów przedsiębiorstwa przez wszystkich tam zatrudnionych. To wszystko może być realizowane w oparciu o sprawdzoną metodologię, zasady i procedury. Znajomość zasad zarządzania, motywacja, delegowanie zadań oraz komunikacja zewnętrzna i wewnętrzna to droga do sukcesu. Prawidłowo zastosowany Lean Management i Lean Manufacturing to znakomite narzędzia optymalizujące, a nie tylko cięcie kosztów.

"Jesteś jedyną osobą na świecie, która może wykorzystać Twój potencjał"

Z.Ziglar