fbpx

Zmieniamy Supply Chain
na lepszy!

Realizujemy specjalnie zaprojektowane, dedykowane i eksperckie programy szkoleniowe z zakresu: logistyki, produkcji i łańcucha dostaw.

Nasz cel:

Uczymy się przez całe nasze życie. Najważniejsze aby mieć poczucie że uczymy się od zawodowych i biznesowych autorytetów.
Największa frustracja – poczucie straconego czasu…

Robimy wszystko aby dawać Wam wyjątkowe, merytoryczne, zaawansowane i profesjonalne szkolenia!

Dajemy Wartość!

Projektując nasze szkolenia, konsultowaliśmy je zarówno z doświadczonymi metodykami ale przede wszystkim z praktykami biznesowymi. Materiały przekazywane przez trenerów dają możliwość praktycznych wdrożeń jeszcze przez wiele miesięcy po szkoleniu.

Gwarantujemy wysoką jakość materiałów, doświadczonych trenerów i aktualną wiedzę. Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat z potwierdzeniem uzyskanej wiedzy.

Oprócz wiedzy i materiałów przekazanych w czasie szkolenia każdy uczestnik dostaje pakiet dodatkowych informacji i wiedzy do samodzielnej pracy po szkoleniu.

Uczestnicy naszych programów mają dostęp do zamkniętych grup dyskusyjnych gdzie mogą dodatkowo przedyskutować omawiane materiały.

Najbliższe szkolenia

szkolenie transport krajowy i miedzynarodowy

Transport i spedycja krajowa i międzynarodowa
Szkolenie online 25.06

Celem szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy oraz zapoznanie uczestników z zagadnieniami prawnymi dotyczącymi transportu i spedycji tak, by zminimalizować ryzyko błędu przy zawieraniu umowy, przygotowywaniu przewozu lub składaniu reklamacji. Podczas szkolenia uczestnicy poznają prawa i obowiązki stron umowy sprzedaży, a także posiąść umiejętność prawidłowego zawierania umowy przewozu lub spedycji.

Incoterms 2020

Incoterms 2020.
Warszawa. 16.03.2020

II Edycja: INCOTERMS 2020. Planowane zmiany INCOTERMS 2020 mają zredukować problemy interpretacyjne i zapewnić zgodność z kodeksem celnym Unii Europejskiej. Celem szkolenia jest szczegółowe przedstawienie projektowanych zmian oraz rekomendacja praktycznego zastosowania INCOTERMS 2020.

Palety EUR szkolenia identyfikacja segregacja zarzadzanie

Zarządzanie paletami w firmie

Celem szkolenia jest aktualizacja i systematyzacja wiedzy w zakresie zarządzania obrotem paletowym w przedsiębiorstwie. W czasie szkolenia omawiane jest rynek paletowy, rodzaje palet i kryteria ich segregacji. Uczestnicy będą zapoznani ze zmianami w klasyfikacji i poznają najnowsze zmiany prawne w tym obszarze. Każdy uczestnik szkolenia zdobędzie niezbędne kompetencje w zakresie segregacji, oceny, identyfikacji i klasyfikacji palet.

LEAN MANAGEMENT

Lean Management: optymalizacja procesów, jakości, maksymalizacja wartości organizacji

Zarządzanie w stylu Lean Management to model i kultura organizacji, kompetencje liderów i pracowników oraz zaangażowanie i zrozumienie wizji i celów przedsiębiorstwa przez wszystkich tam zatrudnionych. To wszystko może być realizowane w oparciu o sprawdzoną metodologię, zasady i procedury. Znajomość zasad zarządzania, motywacja, delegowanie zadań oraz komunikacja zewnętrzna i wewnętrzna to droga do sukcesu. Prawidłowo zastosowany Lean Management i Lean Manufacturing to znakomite narzędzia optymalizujące, a nie tylko cięcie kosztów.

Ciągłość działania w Logistyce i Transporcie

Ciągłość działania w Logistyce i Transporcie. 17.04.2020 Warszawa

Ciągłość działania BCM to zdolność reagowania w taki sposób, by móc kontynuować działalność biznesową organizacji. Szkolenie pozwala poznać problematykę ciągłości działania, przygotowania organizacji na kryzysowe sytuacje w zarządzaniu.
To jedno z najpoważniejszych wyzwań, jakie spotyka każdą organizację której kluczowym ogniwem jest Logistyka, Transport, Spedycja. Intensywne szkolenie, praktyczne przypadki, utrzymania i aktualizacji planów ciągłości działania w organizacjach z obszaru TSL: Transport, Spedycja.

"Jesteś jedyną osobą na świecie, która może wykorzystać Twój potencjał"

Z.Ziglar